Primer sistemik carnitin yetersizliği, L-carnitin seviyesinin plazma alyuvar ve dokularda düşük olması ile tanımlanmıştır. Bu sebeple enerji üretiminde yağ asitlerinin yeterli kullanılamaması sonucu enerji açığı ortaya çıkar ve metabolik denge bozulur: serbest yağ asitleri ve trigliseritlerde artma, ketogenezde azalma, karaciğer ve kaslarda yağ infiltrasyonu ortaya çıkar. Ciddi kronik karnitin yetersizliği hipoglisemi, ilerleyici kas kuvvetsizliği, hipotoni, letarji, hepatomegali, beynin dejeneratif hastalığı, hepatik koma, kardiyomegali, konjestif kalp yetmezliği, kalp durması, nörolojik bozukluklar ve çocuklarda büyüme ve gelişme noksanlığı ile birlikte olabilir.

Primer miyopatik carnitin yetersizliği, L-carnitin seviyesinin kaslarda düşük, plazmada normal olması ve kaslarda yağ birikimi ile birlikte hafiften ciddiye ilerleyici kas kuvvetsizliği görülmesiyle tanımlanmıştır. Sekonder carnitin yetersizliği, değişik durumlarla ilişkili olarak oluşabilir (genetik metabolik kusurlar, sonradan ortaya çıkan tıbbi durumlar, kronik hemodiyalizde olduğu gibi tedavi sonucu) ve hemen hemen primer yetmezliklerle aynı klinik görünüme sahiptir. Neşredilen raporlar ve L-carnitin ile yapılan klinik çalışmalar, plazma carnitin yetersizliği olan hastalara L-carnitin tatbikinin karnitin seviyesini artırdığını ve bazı hastalarda yağ kullanımında azalma ile birlikte olan komplikasyonları ortadan kaldırdığını göstermiştir.
Carnitine Yan Etkileri
Gebelerde L Carnitine Yan Etkileri : Yapılmış iyi kontrollü yeterli çalışma olmadığından sadece açıkça gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır. İnsan sütünün bileşiminde bulunduğundan emzirenlerde araştırma yapılmamıştır.

L Carnitine Kullanım şekli: Günde üç kere, yemeklerden yarım saat önce ya da yemeklerden iki saat sonra 250-500mg kapsül ya da tablet alın. Sıvı içeceklerle sulandırılarak alınmalıdır.Kullanım süresi 1- 12 ay arasında değişir

L Carnitine Uyarı: Ağızdan uzun süre L-carnitin verilmesi esnasında bulantı, kusma, ishal, abdominal kramp gibi hafif geçici mide-barsak şikâyetleri ve yüksek doz verilenlerde vücut kokusu (balık) bildirilmiştir. Bu şikâyetler genellikle ilacın bölünerek yemek esnasında veya yemekten sonra alınması ve/veya dozun azaltılması ile hafifleyebilir veya ortadan kalkabilir. Gerek oral gerekse intravenöz levokarnitin alan (daha önce nöbet hikâyesi olan veya olmayan) hastalarda nöbet ortaya çıkabileceği, daha önce mevcut nöbet hikâyesi olanlarda, nöbet sıklık ve şiddetinde artma görülebileceği rapor edilmiştir. Mide-bağırsak ile ilgili yan etkiler ilacın tavsiye edilen şekilde alınması ile hafifleyebilir ve ortadan kalkabilir. Vücut kokusu genellikle yüksek doza bağlıdır ve doz azaltılması ile kaybolur.

Hastanın ilaca tahammülü tedavinin ilk haftasında ve her doz artırmadan sonra yakından izlenmelidir. L-carnitin ile aşırı doza bağlı toksisite bildirilmemiştir. Aşırı doz ishale sebep olabilir. Bu durumda doz azaltılmalı ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Türk pediatri arşivinin verilerine göre; belirgin komplikasyon gelişmemiş diyabetik hastalarda diyabet süresi ile ilişkili olan rölatif bir karnitin yetersizliği olduğunu göstermektedir. Bu nedenle diyabetik hastalara karnitin tedavisi uygulayarak, bu hastalarda enerji metabolizmasını düzeltmek ve morbiditeyi etkileyen kardiyomiyopati, nöropati gibi komplikasyonların ortaya çıkmasını önlemek ya da mevcut olanların şiddetlerini azaltabilmek mümkün olabilir.

Share

Leave a Reply